Pracovní oděvy pro zdravotnictví a lázeňské provozy

Oblečení a stejnokroje pro nemocnice, kliniky, zdravotnická zařízení, zdravotníky, rehabilitační zařízení, záchranou službu, aj.

ZDRAVOTNICTVÍ